Regulamin - Chochołowska
REZERWUJ ONLINE
 • Kupując bilet na kulig Kupujący rezerwuje miejsca na konkretny dzień i godzinę, co jest równoznaczne z blokadą tych miejsc dla Klienta, uniemożliwieniem zakupu tych biletów dla innych Klientów i obciążaniem kosztami Organizatora. W związku z tym, w przypadku anulacji biletów przez Klienta, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 • Spóźnienie lub nie zjawienie się w wyznaczonym miejscu o wyznaczonej godzinie jest równoznaczne z anulacją biletu bez możliwości zwrotu wpłaconej za bilety kwoty.
 • Klient, który nie wykupił transferów zobowiązany jest do dotarcia na miejsce startu kuligu o wyznaczonej godzinie na własną rękę. Miejsce i godzina startu podane są na bilecie.
 • Klient, który wykupił transfery zobowiązany jest do dotarcia na miejsce odjazdu busów o wyznaczonej godzinie na własną rękę. Usługa transferów nie obejmuje odbioru z miejsca zakwaterowania a jedynie odbiór z wyznaczonego miejsca w Zakopanem. Miejsce i godzina odjzdu podane są na bilecie.
  – Wszystkie sanie są 4-osobowe. W przypadku grup 3, 7 lub 11-osobowych opłacenie jednego wolnego miejsca w saniach jest obowiązkowe.
  – Sanie są 4-osobowe. Jeśli życzą Państwo sobie mieć sanie na wyłączność należy dokupić odpowiednią ilość usługi “Wolne miejsce w saniach”.
  – Dzieci do 2-go roku życia, które biorą udział w kuligu GRATIS nie mają swojego miejsca w saniach – jadą na kolanach rodzica. Jeśli życzą sobie Państwo, by dziecko miało swoje miejsce, należy wykupić dla niego bilet ulgowy.
  – W razie braku odpowiedniej ilości śniegu, sanie zostaną zastąpione dorożkami
  – Czas trwania imprezy: 3h (1h kulig + 2h biesiada góralska)
  – Impreza odbywa się na świeżym powietrzu – każdy uczestnik winien zadbać we własnym zakresie o odpowiedni ubiór tj. czapka, rękawice, ciepła kurtka.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów i związane z tym ewentualne uszczerbki na zdrowiu Klientów i osób w ich otoczeniu powstałe w trakcie świadczonych przez niego usług.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub uszczerbki na zdrowiu spowodowane zachowaniem osób biorących udział w usłudze a będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.